Goed nieuws: Het college van B&W heeft besloten om twee nieuwe tijdelijke locaties voor opvang te openen:

  • een tijdelijke extra locatie voor de uitvoering van de koud weer regeling aan de Zeehaenkade tot 1 april 2022 voor 25 personen.
  • Het Leger des Heils is druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Deze locatie zal vanaf 22 december 2021 of eerder als dit haalbaar is in gebruik worden genomen in periodes dat de KWR van kracht is of wanneer de coronamaatregelen daar om vragen.
  • een tijdelijke extra locatie voor de algemene opvang van rechthebbende volwassenen die dakloos zijn aan de Biltstraat voor 30 personen vanaf half februari 2022 tot en met december 2022 met optie tot verlenging.
  • Dit pand is nu in gebruik door Moviera voor de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties. Moviera zal in januari verhuizen naar nieuwbouw. Deze tijdelijke opvang bestaat vooral uit eenpersoonskamers waardoor de kwaliteit van de tijdelijke opvang beter in lijn komt met de reguliere opvanglocaties Noiz en Sleep Inn. Deze opvang zal in de plaats komen van de opvang van rechthebbende mensen die dakloos zijn op de Stadsbrug.

De brief aan de gemeenteraad over Extra locaties voor koud weer en algemene opvang voor mensen die dakloos zijn is zojuist gepubliceerd en kan je vinden op https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/2a55a1c3-ffbc-4900-b8c4-8958aaaf08d9